Đào tạo du lịch
Nghiệp vụ sư phạm
Đào tạo ngắn hạn
Đào tạo dài hạn
Đào tạo nghề
Lượt truy cập
  • 1
  • 148
  • 313,205
Hiển thị
  26/05/2016

Đào tạo kiến thức du lịch tâm linh

Đào tạo du lịch tâm linh, tín ngưỡng là phần kiến thức cần thiết với bất kỳ người hướng dẫn viên nào. Khóa học này sẽ giúp HDV có thêm kiến thức về văn hóa tín ngưỡng Việt, và cách thức dẫn tại đó.